REUNIONS

2nd Bomb Group

429th Squadron

1983 - San Antonio, Texas

1985 - Sacramento, California

1987 - Norfolk, Virginia
1989 - Tucson, Arizona
1991 - Dayton, Ohio
1993 - Houston, Texas
1995 - Kansas City, Missouri
1997 - Las Vegas, Nevada
1999 - Orlando, Florida
2001 - Omaha, Nebraska

2003 - Covington, Kentucky

2005 - St. Louis, Missouri

2006 - Dayton, Ohio

2007 - Houston, Texas

2008 - Washington DC

2009 - San Antonio, Texas

2010 - Tucson, Arizona

2011 - Colorado Springs, Colorado

2012 - Omaha, Nebraska

2013 - New Orleans, Louisiana

2014 - Albuquerque, New Mexico

2015 - Shreveport, Louisiana (our final reunion)

 

1983 - Colorado Springs, Colorado
1985 - Atlanta, Georgia
1986 - Seattle, Washington
1988 - Branson, Missouri
1990 - Lafayette, Louisiana
1992 - Wisconsin Dells, Wisconsin
1994 - Albuquerque, New Mexico
1996 - Nashville, Tennessee
1998 - St. Louis, Missouri
2000 - Lafayette, Louisiana

2002 - Dayton, Ohio

429th Squadron Reunion Hosts

 

 

 

Forward to the Honor Roll